In Algemeen

“Nieuwe sanitatie” en “off-the grid” systemen zijn in de waterbehandeling sector steeds vaker voorkomende vraagstukken. Behandeling van afvalwater aan de bron in plaats van in een RWZI kan een interessante oplossing zijn voor de groeiende belasting van RWZI’s. Daarnaast kan een lokale oplossing bijdragen aan het sluiten van kringlopen.

Vanuit de recreatieve markt komen er steeds meer vragen naar decentrale oplossingen. Zo vragen campings, resorts en hotels die veelal een seizoensgebonden piekbelasting kennen, om betaalbare oplossingen. In de huidige situatie wordt het afvalwater vaak met persleidingen naar een centrale zuiveringsinstallatie van het waterschap getransporteerd. Deze werkwijze kost veel energie en betekent verlies aan mogelijk bruikbaar (gezuiverd) zoet water. In de zomermaanden zijn er veel toeristen die een extra druk geven op de beschikbare capaciteit voor riolering en waterzuivering en daarmee ook hoge kosten met zich meebrengen.

Naast de recreatieve sector zijn er nog vele andere stakeholders die zoeken naar een decentrale oplossing. Er zijn wereldwijd vele steden die nog geen beschikking hebben over sanitatie. Daarnaast wil men in de toekomst meer en meer naar decentrale oplossingen, waarbij water kan worden hergebruikt en afval kan worden omgezet tot grondstof (Green City Concept). Ook zijn er bijvoorbeeld festivals, AZC’s, opvangcentra bij natuurrampen, etc. die behoefte hebben aan een lokale oplossingen die praktisch en goedkoop is.

In dit project gaan de partners PureBlue Water BV, Avecom en Camping Olmenveld samen een biologische afvalwaterzuivering voor landtoepassingen ontwikkelen en demonstreren die alle vloeibare afvalstromen (zwart, grijs, keuken en wasserij water) tot gegarandeerde hygiënische standaarden zuivert. Hierbij richten we ons op de terugwinning van grondstoffen in plaats van de volledige oxidatie van de afvalstroom (dit leidt tot een lagere energievraag en lagere CO2 productie). Dit project wordt uitgevoerd met financiële steun van de Europese Unie.